Vzdelanie

Štúdium na Cambridgeskej univerzite – prvé kroky k prijatiu.

Reč bude o jednej z najprestížnejších škôl nielen v Spojenom kráľovstve, ale aj na svete.  Vďaka jej sláve vyzerá skoro sci-fi uchádzať sa o štúdium, a aj uspieť. Ale nie je to tak. Dokonca máte reálnu šancu, aj keď nemáte samé jednotky a na účte rodičov nesvieti šesťmiestna suma.
Jedna z mnohých vecí, čím je táto Univerzita výnimočná je, že dáva šancu zanieteným mladým ľuďom. Preto má prijímací proces niekoľko krokov. Účelom je čo najviac vás SPOZNAŤ.

univerzita

1.krok (prihláška)
Začiatok cesty je podanie elektronickej prihlášky. Z nej sa  škola dozvie základné údaje o vás a o vašom rodinnom zázemí. Tu nie je čo vymýšľať, ide o suchopárne údaje.

2.krok (údaje o štúdiu na strednej škole)
Ďalej budú potrebovať vaše študijné výsledky a údaje o školskej aj mimoškolskej činnosti. V tomto kroku nebuďte skromní a napíšte všetko, na čo si spomeniete. Absolvované krúžky, súťaže, kurzy, olympiády, dobrovoľníctvo. Pospomínajte všetky úspechy, dosiahnuté výsledky, pochvalné diplomy atď. Čím viac, tým lepšie. Ide o to, aby druhá strana videla, že ste aktívni, baví vás štúdium, a aj život okolo vás.

3.krok (motivačný list)
A teraz prichádzame k veľmi, zdôrazňujem VEĽMI, dôležitej veci. A tou je motivačný list. Uvedomte si, že Cambridgeská univerzita ešte vôbec netuší, že v strednej Európe je človiečik (VY), ktorý dychtí byť súčasťou jej histórie. Ktorý na to má, ak dostane šancu. A ktorý nesklame jej dôveru, ak to bude môcť dokázať. Dajte do motivačného listu celú svoju dušu. Ročne čítajú na Univerzite tisícky takýchto žiadostí, preto ho napíšte tak, aby ste sám seba prijali, ak by ste taký list čítali.   

motivace

4.krok (1.pohovor v UK)
Ak ste doteraz úspešne zaujali, pozvú vás na prvý osobný pohovor. Ide sa do Cambridge. Tu sa vás budú pýtať na vašu motiváciu študovať na ich škole, zisťovať vaše odhodlanie a zanietenosť.

5.krok (2.pohovor v UK)
Na druhom osobnom pohovore sa budete rozprávať o odbore, ktorému sa chcete venovať. Môžu vám dať vypracovať nejakú krátku úlohu. Nejde ani tak o to, ako to zvládnete, ale skôr o to, ako k úlohe pristúpite. Skúšajúceho bude zaujímať ako uvažujete, aký máte akademický potenciál a ako vidíte svoju budúcnosť.

6.krok (čakanie)
Doteraz ste mali všetko v svojich rukách, ale teraz už nemôžete urobiť, iba čakať. Keď vás prijmú, tak sa radujte. A potom začnite vybavovať ďalšie kolo – peniažky na štúdium, ubytovanie, letenky a tak ďalej. Ale toto bude pre budúceho absolventa takej svetoznámej školy predsa hračka , nie?