Vzdelanie

Aká je realita?

Na Slovensku je málo výchovnovzdelávacích zariadení pre deti v rannom veku.Prevažná časť starostlivosti o dieťa, jeho vzdelávanie a výchovu je kladená na rodičov. Vytvoril sa nereálny model rodiny, podľa ktorého sú rodičia ekonomicky zabezpečení a matka sa môže venovať výchove dieťaťa do 3 roku života. Stále pritom narastá počet rodín, ktoré si musia zvoliť systém fungovania a zabezpečenia rodiny tak, že pracujú obidvaja rodičia. Práve preto by funkčný systém rannej starostlivosti a vzdelávania pomohol viacerým rodičom rozumne skĺbiť pracovné a rodičovské povinnosti. Zároveň by bol veľkou pomocou pri riešení krízových situácií v sociálne slabších rodinách. Vytvoril by záchrannú sieť pre deti v nesprávne fungujúcich rodinách.chlapec.jpg

Vzdelanie dieťaťa a kontakt s pedagógmi

Na to, aby boli deti úspešné a vzdelané, aby si správne osvojili hodnoty, postoje, zručnosti a vedomosti je potrebný kontakt dieťaťa a jeho rodičov s kvalifikovanými pedagógmi.Rodinné prostredie a výchova v ňom by sa s ním mali vzájomne dopĺňať.
Pri mimoriadne nadaných deťoch je potreba ranného vzdelávania priam nevyhnutná. Máloktorý rodič si uvedomuje, ako významne ovplyvní smerovanie dieťaťa v budúcnosti.focení sourozenců.jpg
Už aj učiteľ národov J.A. Komenský odporúčal, aby sa výchove najmenších detí venovali najskúsenejší pedagógovia. Vedecké štúdie a poznatky potvrdzujú, že vzdelávanie aj do 3. roku života je dôležité pre vývoj dieťaťa.
Hlavnými výhodami sú – sociálny a spoločenský kontakt detí s cudzím prostredím, pochopenie svojho postavenia v ňom, prejavenie a vyjadrenie  svojich potrieb. Už aj malé dieťa si postupne zvyká na cudzieho kamaráta, učí sa podeliť o spoločnú loptu s ktorou sa hrajú viacerí, naučí sa spoločne zasmiať s inými deťmi a uvedomuje si viac svoju osobnosť.
Toto sú všetko faktory, ktoré mu uľahčia cestu do školy a do života všeobecne.