Podnikanie

Meditačný svet mantry

Poznáte meditačné mantry? Viete, že môžete účinne meditovať aj v rodinnom prostredí? Viete, že Kírtan meditácia je založená práve na koeexistencii viacerých ľudí? Na našom webe vám radi niečo z meditačného sveta mantry objasníme. Mantry sú výrazom duchovného sveta a sú založené najmä na auditívnych vnemoch. Ich hlavným cieľom je priniesť do nášho sveta harmóniu a vyváženosť – aby sa nám lepšie žilo. Tieto zvuky sú písomne zaznamenané od jogínov a odovzdávané po stáročiach ako univerzálna múdrosť. Kírtan meditácia sa dá jednoducho nájsť a môžete sa tak ponárať do zvukov mantry. Veľmi účinné sú aj transcendentálne spevy, ktorých počúvanie znamená oslobodenie od starostí a otvorenie sa novej radosti zo života na hlbšom základe.

mantra

Medzi meditačnými technikami je zaujímavým cvičením vonkajšieho pozorovateľa, ktoré nám dokazuje, že naša myseľ nie je naším nevyhnutným pánom. Môžeme ju sledovať, nechať prúdiť a prenikať rôzne myšlienky a držať sa v úzadí. To, čomu sa primárne venujeme a kam upriamujeme našu pozornosť veľmi ovplyvňuje aj našu myseľ. Ak sa venujeme priaznivým aktivitám, medzi ktoré patrí aj joga, naša myseľ je vo vyváženom, radostnom stave, naopak, ak venujeme svoju pozornosť závislostiam, tak aj naša myseľ bude vypätá a budeme neprestajne nešťastní.

mantry

Sebapoznanie je kľúčom k úspechu a ak pochopíme, že sme viac ako naša myseľ a že ju vieme ovládať tým, že sa s ňou priamo nestotožňujeme, navodíme si tak príjemný spôsob života. Pochopiť vlastné ja dokážeme len vtedy, keď odstránime nánosy vonkajšieho sveta a aj samotné rácio, ktoré však nevypovedá o našom vnútri. Nie sme svojou mysľou – ale musíme napriek tomu nájsť to, kým sme, čo nás vystihuje. Až potom sa môžeme obrátiť k správnej ceste sebapoznania a sebauvedomenia. Závisí na nás, čo si vyberáme – preto vyberajte múdro a inšpirovať sa môžete aj na našej webovej stránke.