Podnikanie

Vyškolenie uchádzačov či nových zamestnancov? Jednoznačne áno!

Vraví sa, že kvalifikovaní a skúsení zamestnanci majú na trhu práce cenu zlata. To je síce určite prehnané tvrdenie, ale každopádne majú vyššie šance zamestnať sa a vyššiu hodnotu pre zamestnávateľov než tí, ktorí majú odborných skúseností menej, či v podstate žiadne. V dnešnej rýchlej dobe nájdeme podniky, ktoré si jednoducho k vyškoleniu uchádzača alebo čerstvého zamestnanca nevedia, alebo nechcú nájsť čas, nakoľko by "brzdili výrobný proces". Nového uchádzača bez skúsenosti v danom odbore tak automaticky berú ako záťaž, ktorej sa treba taktne zbaviť, nech skúsi šťastie inde. Človek bez odbornejších skúseností alebo ten, ktorého v kariére zbrzdila určitá udalosť, tak má nehľadiac na jeho intelekt, vzdelanie, či znalosti pomerne malé šance.

figura

No venovať čas odbornému vyškoleniu by podľa viacerých názorov bolo prospešné pre uchádzačov, čerstvých zamestnancov, ako aj pre mladých, ktorí aktuálne skončili štúdium, v neposlednom rade i pre podnik samotný a jeho majiteľa. Vyškolil by si tak zástup kvalifikovaných a šikovných zamestnancov, na akých by bol spoľah, pričom by nevznikali zbytočné problémy či rezignácie a časté výpovede, rovnako tak by sa mohlo zabrániť neefektívnemu kruhu neustáleho prepúšťania a následného prijímania. A v neposlednom rade treba povedať, že kvalitnejšia by bola i práca, výrobný proces, ako aj finálne výrobky.

Aj napriek tomu, že dnešná doba a viaceré podniky si tento názor odmietajú pripustiť, chcelo by to aspoň chvíľu času a celý proces by bol efektívnejší na niekoľko rokov dopredu. No ale nezabúdajme ani na ľudskú stránku. Vznikalo by menej stresov, menej finančných problémov, ale aj menej nervozity na úradoch práce a z pohľadu ekonomického statusu krajiny menej štátnych výdavkov pre nezamestnaných, či sociálne odkázaných.

job

Z tohto pohľadu môže zamestnávateľ a podnik uplatniť systém duálneho vzdelávania, ktorý by bol orientovaný predovšetkým materiálno-technicky.