Podnikanie

Niekoľkohodinové meškanie letu a otázka kompenzácie voči cestujúcim

Určite nie je príjemná udalosť, ak máte rezervovaný let a následne sa stretnete so situáciou, v ktorej tento let mešká niekoľko hodín alebo je priamo zrušený. V takejto situácii doslova platí: Za všetkým zlým hľadaj aj to dobré, pričom to dobré je v našom prípade Nariadenie EÚ 261/2004, ktoré vraví o odškodnení cestujúcich v prípade vzniku zmienených neželaných okolností, ktoré prakticky každému z nás môžu výrazne narušiť plány. Aké kompenzácie si teda môžeme predstaviť bližšie a za akých podmienok majú charakter finančného odškodnenia?

Muž a žena na dovolenke robia fotky

Ak vravíme o meškaní vyše dvoch hodín tak,…
Letecká spoločnosť je povinná zabezpečiť vám občerstvenie spolu s nápojom, prístup k telefonátom a emailom. V prípade, že sa s meškaním stretnete v nočných hodinách, ku kompenzácii sa radí takisto odvoz do hotela a zabezpečenie dočasného ubytovania. No aj napriek tomu môže celý postup prebiehať rôzne, isté aerolinky vám pomôžu ako ospravedlnenie ponúknuť bagetu z bufetu,… pričom vy máte nárok na kvalitné jedlo z reštaurácie. V takom prípade je vždy je lepšie uschovávať si bločky a následne ich preukázať na termináli.

Reštaurácia, kaviareň, stoličky, stôl, TV

Ak sa stretnete s meškaní vyše troch hodín tak,…
Začíname vo všetkej vážnosti vravieť o nároku na finančnú kompenzáciu, pričom odskodnenie za meskanie letu má výšku od 250 eur do 600 eur za podmienok, že meškaniu nepredchádzali mimoriadne okolnosti (náhla zmena počasia, prírodná katastrofa, štrajk, náhla zmena politickej situácie,…). A tu sa oplatí vedieť, že podľa noriem EÚ sa technické poruchy pod mimoriadnu okolnosť meškania neradia, nakoľko ide o stav, za ktorý letecká spoločnosť zodpovedá, rovnako ako za preplnený stav lietadla.
Opäť sa ale nemusíme stretnúť s priamym a ľahkým postupom, nakoľko ten si žiada potrebné dôkazy, dokumentáciu, znalosť svojho práva a pevné nervy. V opačnom prípade vám s celým procesom odškodnenia môže pomôcť špecializovaná agentúra.