Podnikanie

Ako podnikať prostredníctvom občianskeho združenia

Pokiaľ ste si založili občianske združenie, jednou z možností, ako môžete získať financie na naplnenie jeho cieľov, je aj doplnková podnikateľská činnosť. Keďže sa však jedná o neziskovú organizáciu, podnikanie nesmie byť vašou hlavnou činnosťou.

kancelář
 
Myslite dopredu
Ak sa rozhodnete cez svoje občianske združenie podnikať, v prvom rade tento fakt musíte uviesť do svojich stanov. Túto možnosť nájdete aj vo vzore stanov na webovej stránke ministerstva vnútra SR. Túto skutočnosť zahrniete v článku, ktorý sa zaoberá hospodárením občianskeho združenie. Podnikateľská činnosť musí byť vykonávaná iba v doplnkovom rozsahu, teda podnikanie nesmie byť vašou hlavnou činnosťou. Čo to znamená v praxi? Tak napríklad v prípade, že založíte OZ, ktoré sa bude venovať pomoci rodinám v ťažkej sociálnej situácii, môžete predávať výrobky na podporu tejto činnosti. To čo z predaja zarobíte, investujete na nákup potravín, liekov a iných potrebných vecí. Teda v preklade, financie využijete na naplnenie cieľa vášho OZ. Ak by ste sa rozhodli, takpovediac oklamať systém, vaše OZ môže byť ministerstvom vnútra rozpustené. Najprv budete na túto skutočnosť písomne upozornení. Pokiaľ s takouto aktivitou neprestanete ani po tom, vaše OZ jednoducho prestane existovať.

diář
 
Živnostenskému oprávneniu sa nevyhnete
Aj v tomto prípade, budete potrebovať živnostenské oprávnenie. Postup je rovnaký, ako v prípade jednotlivcov. Musíte teda navštíviť živnostenský úrad, alebo web „Slovensko“ a živnosť založiť elektronicky. Následne vám bude pridelené IČO a DIČ.
 
Pripravte sa na platenie daní
Plateniu daní z príjmov sa nevyhnete ani v tomto prípade. Výhodou podnikania cez občianske združenie je však to, že nemusíte platiť zdravotnú a sociálnu poisťovňu. Ak teda pracujete na trvalý pracovný pomer a aktivity v OZ vykonávate popritom, takéto riešenie je pre vás výhodné.