Podnikanie

Patrí to do rúk odborníkom

Hoci spoločnosť nevlastní žiadny majetok, tak aj tak je proces likvidácie dosť komplikovaný. Jedná sa o náročný proces, kedy treba prihliadať na množstvo pravidiel, ktoré sa nachádzajú v zákone. Odhliadnuc od toho, že zákon si nie vždy vie laik dobre vysvetliť, by sme i tak mali túto činnosť zveriť skutočným profesionálom. Tým, že sa jedná o komplexnú činnosť, tak musíme na všetko myslieť, na nič nezabudnúť a to sa nám nemusí podariť dotiahnuť do úspešného konca. Netrápte sa s tým zbytočne a nemíňajte svoj drahocenný čas.

Likvidáciu spoločnosti bez majetku – Ezmluva ti zabezpečí hravo.

entrepreneur-593362_1920

Keď si navyše uvedomíš, že ti táto spoločnosť zlikviduje tvoju firmu už za necelých 600 eur, tak nemáš nad čím rozmýšľať. Naozaj minimum oproti tomu času, čo by si musel stráviť nad tým celým samotným ty. Hoci táto suma nezahŕňa správne poplatky, čiže kolky, tak aj tak je to veľmi výhodná ponuka. Keď si pomyslíš, že dané kolky budú stáť tých 66 € navyše, tak to už ti príde naozaj minimálne. Zostavenie konečnej účtovnej závierky a súvahy je potrebné takisto doložiť, no o to sa už postará tvoja ekonómka. To sú teda jediné povinnosti, ktoré ti plynú pri likvidácii spoločnosti bez majetku. O všetko ostatné sa postará táto firma.

Aké úkony teda vykoná za teba?

bulletin-board-3233653_1920

Všetky úkony, ktoré sú potrebné na likvidáciu spoločnosti. Je ich dosť veľa a preto ich nebudeme všetky vymenovávať, nie je to aj tak potrebné, pretože vy sa s tým už viac zaoberať nemusíte. Toto všetko spravia za vás iný. Vy si len užívajte ten čas, ktorý ste získali navyše. Jedná sa teda napríklad o výmaz z obchodného registra alebo o zápisnicu z likvidačného valného zhromaždenia a podobné záležitosti. Na stránke tejto spoločnosti sa ďalej môžeš dočítať aký postup budú uplatňovať pri výmaze spoločnosti z obchodného registra. Opakovane však hovorím, že to ťa vlastne ani zaujímať nemusí, keďže sa o všetko postarajú oni a ty nemusíš riešiť nič také, okrem spomínaných vecí v prvom odstavci. Všetko ostatné sa bude diať bez tvojho pričinenia, čo je priam báječné.