Zdravie

Ako prežiť aktívny a plnohodnotný život plný zdravia?

Zdravie nám zaručuje a umožňuje žiť kvalitný život. Byť zdravý neznamená len nebyť chorý, ale aj byť schopný regenerácie. Naše zdravie ovplyvňuje genetická predispozícia, prostredie, v ktorom žijeme, vzťahy a vzdelanie. K lepšiemu zdraviu môžeme prispieť aj my sami, a to zdravou stravou, pravidelným pohybom, preventívnymi prehliadkami u lekára a podobne.
Najčastejšie hovoríme o zdraví duševnom a fyzickom. Potom je to zdravie „spirituálne“, „emocionálne“ a „finančné“.

skok
 
Fyzické zdravie
Znamená, že naše telo funguje tak, ako má a to nielen vďaka tomu, že nie sme chorí, ale aj vďaka tomu, že pravidelne cvičíme, máme vyváženú stravu a doprajeme si dostatočný odpočinok. Na udržanie rovnováhy je niekedy nutná liečba v prípade, že sme chorí.
 
Aby sme boli zdraví, mali by sme viesť zdravý životný štýl a znížiť tak riziko vzniku rôznych ochorení. Cvičenie zvyšuje výdrž a priaznivo ovplyvňuje naše dýchanie a srdce, svalovú silu, flexibilitu a stavbu tela.
 
Duševné zdravie
Zahŕňa emocionálny, sociálny a psychologický stav. Rovnako ako fyzické, aj duševné zdravie je dôležité pre plnohodnotný a aktívny život.
Definovať duševné zdravie resp. chorobu je zložitejšie, pretože v mnohých prípadoch diagnóza závisí od individuálneho vnímania príznakov. Ale nakoľko v dnešnej dobe máme pokročilú techniku, je možné niektoré duševné poruchy diagnostikovať.
Duševné zdravie sa v podstate dá stanoviť podľa schopnosti: tešiť sa zo života, spamätať sa po nepríjemných udalostiach, dosiahnuť rovnováhu, prispôsobiť sa nepriazni osudu, cítiť sa bezpečne, využiť svoj potenciál. 

masáž
 
Fyzické a duševné zdravie spolu úzko súvisia. Napríklad keď chronická choroba ovplyvní vašu schopnosť vykonávať bežné činnosti, ako sa budete cítiť? Pravdepodobne prepadnete depresii a stresu.
Depresia alebo anorexia zase môže viesť k poškodeniu telesného zdravia.
Je dôležité pristupovať k zdraviu ako k celku.