Nezařazené

Rúško, šál alebo respirátor?

Všetci sme už aktuálne dobre oboznámení s vyhláškou vlády SR, ktorá v boji proti pandémii COVID- 19 prikazuje občanom, aby mali prekryté dýchacie cesty. Či už rúškom, šatkou, šálom, alebo účinným respirátorom. Všade tam, kde prichádzame do styku s inými ľuďmi, platí to pre interiéry aj exteriéry. S čím ale naše dýchacie cesty (nos a ústa) chránime s najväčšou efektivitou?

Chráňte sa tým najlepším

Samozrejme vítaná je každá ochrana, rúško, šatka, šál,… určite majú svoju účinnosť, no nevieme presne, do akej miery. Presnejšie to vieme naopak určiť pri ochranných prostriedkoch, ktoré prešli testom a vyhovujú normám EÚ ako respirátory, ktoré sú následne zaradené do troch kategórií: Respirátory FFP1, FFP2 s tým, že najlepšiu filtračnú schopnosť má respirátor FFP3. Podstatnú úlohu pri výbere teda zohráva takisto číslica, ktorá je na konci, čiže stupeň, do akej miery sú konkrétne respirátory účinné z hľadiska filtrácie a zachytenia potenciálne nebezpečných častíc. V súčasnosti najvyšší stupeň predstavuje trojka- zachytí minimálne 99 % takýchto častíc a má výborné filtračné schopnosti.